ToolKit - Slovenščina

1. S kakšnimi izzivi se soočajo študenti prvega letnika pri prehodu iz srednješolskega visokošolsko izobraževanje?

Ali se posamezne skupine študentov soočajo z drugimi posebnimi izzivi?

Kaj je bilo o tej temi že raziskano v zadnjih letih?

V projektu START smo izzive, s katerimi se soočajo študenti ob prehodu na univerzo, razvrstili v štiri medsebojno povezane kategorije. Raziščite kategorije izzivov projekta START in preverite, kako se ugotovitve mednarodnih raziskav (ne) ujemajo z vašimi lastnimi izkušnjami.

Če med študenti prvih letnikov vaše univerze opazite posebne podskupine študentov, vam bo statistika morda v pomoč pri poglobitvi razmisleka o njihovih posebnih potrebah in pričakovanjih v povezavi s prehodom na univerzitetno izobraževanje. Ti podatki temeljijo na neposrednih osebnih izkušnjah učiteljev in asistentov, ki vodijo pedagoški proces s študenti prvih letnikov na partnerskih univerzah v Franciji, na Irskem, Nizozemskem, v Sloveniji in Španiji.

Na koncu lahko tukaj najdete celoten seznam referenc, na katerih temeljijo kategorije izzivov START.

2. Raven resnosti izzivov študentov prvega letnika:

Kakšne so dejanske izkušnje študentov prvega letnika?

Katera vprašanja lahko zastavim sebi ali instituciji, da bi bolje razumeli izzive, s katerimi se soočajo študentje prvih letnikov?

Po pregledu literature je razvidno, da je lahko prehod na univerzitetno izobraževanje za mnoge študente izziv. Da bi študentom najbolje pomagali, je pomembno, da se zavedamo izzivov, s katerimi se soočajo. Izbrali smo nekaj izkušenj študentov prvega letnika o izzivih, s katerimi so se soočali v prvem letu študija. Kliknite tukaj in se seznanite z izkušnjami študentov.

Rezultati raziskav, ki se nanašajo na pridobivanje vpogleda v izkušnje študentov prvega letnika in razloge za upad vpisa se med institucijami in državami zelo razlikujejo. Težave, s katerimi se sooča določena univerza, za mnoge morda niso takoj očitne. Da bi pridobili vpogled v resnost stanja izzivov študentov na vaši univerzi, smo pripravili primere vprašanj, ki vam bodo pomagala podrobneje raziskati to tematiko. Kliknite tukaj in preglejte vprašanja, ki po našem mnenju spodbujajo k razmišljanju.

3. Kaj lahko storite, da bi izvedeli več o izkušnjah svojih študentov glede prehoda na univerzitetno izobraževanje?

V nadaljevanju je predstavljena zbirka gradiv, ki jo lahko uporabite z namenom pridobitve vpogleda v izkušnje študentov:

4. Ali ste na vaši univerzi zadolženi za izvajanje strokovnih usposabljanj?

Spodaj je nekaj gradiv, v katerih so zbrane usmeritve in nasveti za osebe, ki vodijo strokovna usposabljanja. Uporabite jih lahko za izvedbo usposabljanj, delavnic ali seminarjev, ki so namenjeni ozaveščanju učnih skupin o prehodu študentov na visokošolsko izobraževanje in vlogi, ki jo imajo visokošolski učitelji in asistenti pri nudenju podpore in pomoči.

  1. Seznam informacij za tiste, ki poučujejo študente prvega letnika

Ta seznam lahko visokošolskim učiteljem in asistentom pomaga pri ozaveščanju o aktivnostih, ki jih prireja fakulteta in nudenju oblik pomoči, ki lahko olajšajo obdobje prehoda na visokošolsko raven izobraževanja. Gre za splošen seznam, ki ga je mogoče prilagoditi vsaki fakulteti.  

  1. Gradivo namenjeno strokovnemu usposabljanju, usmerjeno v ozaveščanje visokošolskih učiteljev in asistentov o izzivih, s katerimi se soočajo študenti pri prehodu na visokošolsko raven izobraževanja (PPT s podrobnimi razlagami za izvedbo srečanj).

2.1 Kakšne izzive doživljajo študenti pri prehodu v visokošolsko izobraževanje in zakaj je to pomembno?

2.2 Bolje spoznajte vaše študente: kaj morate vedeti o svojih študentih in kako lahko to izveste? 

Poskusni srečanji z namenom izvedbe strokovnega usposabljanja sta bili izvedeni v okviru projekta START, v zgoraj objavljenih gradivih pa so zbrane izkušnje, pridobljene med poskusnim izvajanjem strokovnega usposabljanja.

  1. Slovar univerzitetnih izrazov – visokošolski “slovar”, ki ga lahko visokošolski učitelji ali asistenti uporabljajo pri pedagoškemu delu s študenti (s tem se prepričajo, da študenti te izraze razumejo).

Katerokoli gradivo iz drugih štirih poglavij lahko uporabite tudi kot uvod v razpravo na srečanju strokovnega usposabljanja ali celo na sestanku programske/oddelčne skupine.

5. Zakaj je pomembno, da se zavedamo številnih izzivov, s katerimi se lahko soočajo različni študenti med prehodom na visokošolsko raven izobraževanja?

Zakaj morate, če poučujete študente prvega letnika, poskušati ugotoviti, kako vaši študenti doživljajo prehod v visokošolsko izobraževanje?

Tisti, ki so odgovorni za akademske izkušnje študentov prvega letnika imajo posebno vlogo. Preglejte razdelek ACADEMICS CAN in razmislite, kaj vse lahko tisti, ki so nosilci predmetov prvega letnika in tisti, ki študente poučujejo, storijo za lažji prehod študentov na visokošolsko raven izobraževanja. Ta razdelek je primeren tudi za tiste, ki so odgovorni za dodiplomski program ali univerzitetne vodje.

Spremembo na teh področjih lahko narediš, če:

Poučevanje študentov prvega letnika

Če poučujete študente prvega letnika in jim želite pomagati pri prehodu v visokošolsko izobraževanje, lahko po raziskavah storite naslednje - tudi če je predmet, ki ga poučujete, zasnoval nekdo drug:

(Pre)oblikovanje izvedbe predmetov prvega letnika

Če (pre)oblikujete izvedbo predmetov za študente prvega letnika z namenom, da bi bolje podprli študente pri prehodu na visokošolsko raven izobraževanja, si lahko s klikom na povezavo preberete nekaj usmeritev oziroma nasvetov, ki jih ponujajo strokovnjaki.

Nosilec dodiplomskega programa

Če sodelujete pri oblikovanju dodiplomskega programa, si lahko s klikom na povezavo preberete nekaj usmeritev oziroma nasvetov strokovnjakov o tem, kaj lahko storite, da zagotovite večjo podporo raznolikim študentom vašega programa pri prehodu na visokošolsko raven izobraževanje

Vodja univerze/fakultete

Če ste eden izmed vodji univerze/fakultete, lahko s klikom na povezavo preberete nekaj usmeritev oziroma nasvetov o tem, kaj bi morali narediti za boljšo podporo raznolikim skupinam študentom pri njihovem prehodu na visokošolsko raven izobraževanja.

Za več citatov iz raziskovalnih publikacij, ki dokazujejo, da imajo akademiki znaten vpliv na prehod študentov na visokošolsko raven izobraževanja. Več o tem si lahko preberite s klikom na povezavo START »Akademiki zmorejo«, kjer so vključene tudi reference.

test

Critically using and creating knowledge by engaging with disciplinary discourses and formulating arguments